Courses 
Чугин А.М. Физика 7 класс
Булдакова И.В. Физика 7 класс
Арская Л.И. - Физика, 8 класс
Глушкова И.А. Физика 8 класс
Адушеева Л.М. Физика 8 кл. Тема:"Электризация тел. Строение атомов"
Закирзянова С.А. - Физика, 7 класс
Дурных В.В. Физика
Воронова М.В. Физика 7 класс
Тупичкина Л. А. Физика 7 класс. Работа . Мощность .Энергия .
Батраченко Т.М. - Физика, 9 класс
Бутенко О.Г. - Физика 8 класс